Zmarł Zbigniew Jurkiewicz
W wieku 65 lat zmarł Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic, Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Tarnowie.
Burmistrzem Ciężkowic był od 2010 roku, wcześniej pełnił funkcję radnego, pracował jako dyrektor przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kochał też futbol, w młodości jako piłkarz Błękitnych Tarnów, a w ostatnich latach jako prezes Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Podokręgu Piłki Nożnej w Tarnowie. Był członkiem zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, delegatem MZPN na Walne Zgromadzenie PZPN.
Od ponad miesiąca przebywał w szpitalu, najpierw w Gorlicach, a następnie w Krakowie, tocząc walkę z koronawirusem.
Spoczywaj w pokoju.