Zmiany w badaniach lekarskich

27 lutego weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Dotychczas badania lekarskie trzeba było robić co pół roku, a władnymi do ich wydawania byli wyłącznie lekarze specjaliści od medycyny sportowej.

Co się zmieniło?

Badania pozostają obowiązkowe. Pierwsza ważna zmiana jest jednak taka, że będą ważne przez 12 miesięcy. Ponadto będą mogli je wydawać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny):

- w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia)

Podstawa Prawna: TUTAJ TUTAJ

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w treningach oraz zawodach sportowych jest dostarczenie do klubu aktualnych badań lekarskich.

W dalszym ciągu jest możliwość zrobienia badania z lekarzem medycyny sportowej współpracującym z klubem. Koszt badania to 50 zł. W przypadku woli zrobienia badań w klubie proszę o informację sms pod numer 502 785 116. Po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych będziemy ustalali termin.